Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em

  • Write By: admin
  • Published In: Cách trồng rau
  • Created Date: 2016-04-29
  • Hits: 4393
  • Comment: 0

Lịch trồng rau 12 tháng trong năm

Có rất loại rau, củ mà bạn có thể trồng ngay trong vườn nhà. Tuy nhiên cần nắm rõ 'mùa nào thức nấy' để rau phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao nhất.

Chị em tham khảo lịch trồng gieo hạt giống rau, củ quả theo từng tháng nhé.

lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 1

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 2

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 3

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 4

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 5

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 6

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 7

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 8

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 9

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 10

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 11

 lich rau trong theo 12 thang cho chi em - 12


Tags:

Leave A Comment